Usługi specjalistyczne

Oferujemy szeroki zakres prac dodatkowych:

– mycie powierzchni szklanych i konstrukcji na wysokościach - metodą alpinistyczną,
– mycie, doczyszczanie elewacji,
– odśnieżanie powierzchni naziemnych i dachów,
– pranie i impregnacja wykładzin dywanowych,
– zakładanie terenów zielonych,
– pielęgnacja szaty roślinnej,
– koszenie i podlewanie, przycinanie, dosiewanie, wywóz i utylizacja pokosu,
– nawożenie, i zabezpieczanie terenów zielonych przed zimą,
– mechaniczne doczyszczanie powierzchni płaskich,

Oraz inne usługi nie związane bezpośrednio ze sprzątaniem.